Konkurs Dziedzictwo Kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie


Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie „Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie”, który jest organizowany jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu❗ 🙂
Celem konkursu jest przybliżenie mieszkańcom województwa wielkopolskiego sposobów kultywowania dziedzictwa kulturowego w codziennym życiu oraz wykorzystanie go do promocji obszarów wiejskich 🙂
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego:
✅ osób prowadzących gospodarstwa rolne, agroturystyczne lub zagrody edukacyjne,
✅ osób prowadzących obiekty turystyki wiejskiej
✅ innych mieszkańców obszarów wiejskich, których „zagrody” prezentują dziedzictwo kulturowe Wielkopolski.
Konkurs trwa do 30 września 2021 roku. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 16 lipca 2021 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.