Archiwa miesięczne: Czerwiec R


Konferencja podsumowująca projekt współpracy pt. Szlakiem ukrytych skarbów 27 czerwca 2022 w Olandii gmina Kwilcz podczas konferencji podsumowaliśmy wdrażanie projektu współpracy. Przedstawione zostały założenia projektu oraz partnerzy projektu realizujący zadanie; 1. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ( koordynowanie zadania ) 2. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 3. Lokalna Grupa Działania […]

Konferencja podsumowująca projekt współpracy pt. Szlakiem ukrytych skarbów 📚


27 czerwca 2022 r. w Olandii (Prusim gmina Kwilcz) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” , obradom przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokołował Łukasz Klapczyński (dyrektor Biura), w skład komisji skrutacyjnej powołano Irenę Wojciechowską oraz Annę Andrałojć. Prezes w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności oraz bilans i rachunek […]

Walne Zebranie


X JUBILEUSZOWE SPOTKANIE LIDEREK Z KRAINY TRZECH RZEK 14 czerwca 2022 odbyło się X Jubileuszowe Spotkanie Liderek z Krainy Trzech Rzek.  Podczas uroczystości Pani Małgorzata Najdek – Prezes Zarządu LGD Kraina Trzech Rzek przedstawiła prezentację „ 10 lat Liderek w Krainie Trzech Rzek”, następnie uczestnicy wysłuchali wykładu „Jak liderować i […]

Konferencja Liderek„Szlakiem ukrytych skarbów” Realizacja projektu współpracy pn. Szlakiem ukrytych skarbów” powoli dobiega końca, 14 czerwca 2022 w Obornikach odbyło się krótkie spotkanie podczas którego omówiliśmy stan realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki wszystkich partnerów realizujących zadanie; 1. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ( koordynowanie zadania ) 2. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna […]

„Szlakiem ukrytych skarbów”


.na Szlaku Ukrytych Skarbów .. W niedzielne popołudnie (12.06.2022) w Samołężu gm. Wronki odbyła się impreza promocyjno- integracyjna Przy wiacie zaroiło się od roweromaniaków którzy mogli skorzystać z bezpłatnego znakowania dzięki Straży miejskiej we Wronkach oraz porad dotyczących eksploatacji i drobnych napraw. Wszyscy otrzymali gadżety reklamowe a z Gminy Wronki […]

na Szlaku Ukrytych Skarbów – Samołęż gm.Wronki