.   Od dzisiaj, tj. 27.09.2021 do 11.10.2021 trwa nabór wniosków na premie, rozwój działalności i granty. W związku z tym przypominamy, że wnioski składamy w Biurze LGD Puszcza Notecka w segregatorach, w 2 egzemplarzach

Nabór wniosków – przypominamy


UWAGA! W związku z błędami w w/w ogłoszeniach o naborach jesteśmy zmuszeni anulować nabory 14/2021 oraz 15/2021 (duże projekty dla jednostek sektora finansów publicznych). Nowy termin naborów zostanie podany do informacji wkrótce.   Nabory 3/2021/G, 4/2021/G, 12/2021 oraz 13/2021 odbędą się w zaplanowanym terminie od 27.09.2021 – 11.10.2021    

Anulowane nabory 14/2021 i 15/202115 Lat LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy to już lat naszej działalności Dzisiaj prezentujemy moment bardzo ważny dla rozwoju naszego Stowarzyszenia jak również dla społeczności obszaru na którym działamy. Koniec perspektywy PROW 2007-2014 Oś IV LEADER przyniósł w 2015 roku nowe wyzwania . Aby pozyskać […]

15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅


15 Lat LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy to już lat naszej działalności Z tej okazji publikować będziemy niektóre i inicjatywy, inwestycje, organy Stowarzyszenia i dotacje udzielone przez nasze Stowarzyszenie. Dzisiaj prezentujemy projekt inwestycyjny zrealizowany przez Gminę Wronki pt: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chojnie Wnioskowana kwota: […]

15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅21 września 2021 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Ostrorogu odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. Roman Napierała – Burmistrz Gminy Ostroróg witając zebranych przypomniał wieloletnią współpracę z naszym Stowarzyszeniem podkreślając 15-letnią historię działalności i początki pierwszych zebrań założycielskich. Przypomniał jednocześnie o realizacjach jakie sfinansowane zostały przy wsparciu z […]

21 września 2021 Szkolenie dla beneficjentów


15 Lat LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy to już lat naszej działalności Z tej okazji publikować będziemy niektóre i inicjatywy, inwestycje, organy Stowarzyszenia i dotacje udzielone przez nasze Stowarzyszenie. Dzisiaj prezentujemy bardzo ważny organ naszego Stowarzyszenia : —RADĘ DS.OCENY I WYBORU OPERACJI wybraną w 2009 […]

15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅15 Lat LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy to już lat naszej działalności – Dzisiaj wspominamy chwilę najważniejszą w historii 15 lat działalności naszego Stowarzyszenia. Poniżej treść artykułu z Tygodnika Międzychodzkiego z dnia 15 kwietnia 2006 _______________________________________________ ” Lokalną Grupą Działania w ramach Programu LEADER+ Program […]

15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅


15 Lat LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy to już lat naszej działalności Z tej okazji publikujemy historię naszego Stowarzyszenia : 15 LAT DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ——(pierwsza) Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich ,,Puszcza Notecka” W roku 2006 powstała pierwsza strategia. W oparciu o konsultacje społeczne, […]

15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅14 września 2021 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Międzychodzie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. Szkolenie prowadził Łukasz Klapczyński Dyrektor biura . Szkolenie obejmowało informację dla zainteresowanych wsparciem w ramach Grantów, dla przedsiębiorców chcących rozwinąć działalność gospodarczą oraz dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uwaga !!!!! […]

szkolenie 14.09.21


15 Lat LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy to już lat naszej działalności Z tej okazji publikować będziemy niektóre i inicjatywy, inwestycje i dotacje udzielone przez nasze Stowarzyszenie. Dzisiaj wspominamy inwestycję zrealizowaną przez Powiat Szamotulski Dotacja pt: „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego”. Przedmiotem […]

15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅