Podpisanie umowy na dodatkowe środki


Już niebawem rozpoczynamy realizację projektu pt: „Puszcza Notecka uczy, aktywizuje , integruje” .
4 lipca 2017 r. Anna Andrałojć (Skarbnik) oraz Irena Wojciechowska ( Wiceprezes) w imieniu LGD „Puszcza Notecka” podpisały umowę z Krzysztofem Grabowskim – Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie . Projekt finansowany z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zakłada aktywizowanie co najmniej 50 młodych ludzi do współpracy przy organizacji imprez prospołecznych poprzez organizację 4 turniejów siatkówki plażowej oraz promocję obszaru, oraz promocję zdrowego stylu życia , ekologii oraz integracji społeczności wszystkich gmin partnerskich.
Już zaplanowaliśmy terminarz turniejów: 15 lipca 2017 – Chrzypsko Wielkie (plaża), 6 sierpnia – Sieraków (plaża), 12 sierpnia Międzychód (boisko przy jeziorze miejskim), 9 września Wronki ( Osiedle Zamość). Finansowanie jest formą refundacji, Stowarzyszenie po realizacji zadań złoży wniosek o refundację poniesionych nakładów.