spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez UMWW


20 kwietnia 2022r.  uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Omawiana tematyka dot. warunków i trybu naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW. 2014-2020.
Spotkanie prowadzone było w trybie on-line.