Archiwum dnia: 7 czerwca 2018


6 czerwca 2018 r w naszym biurze w Międzychodzie od godz. 17:oo odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”. Podczas spotkania omówiliśmy zasady programu, kto i na co może się ubiegać o dotację, jakie projekty będziemy wspierać, ocenę wniosków oraz omówiliśmy szczegółowo wniosek o dotację […]

DZIAŁAJ LOKALNIE – MYŚL GLOBALNIE!