DZIAŁAJ LOKALNIE – MYŚL GLOBALNIE!


6 czerwca 2018 r w naszym biurze w Międzychodzie od godz. 17:oo odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”.
Podczas spotkania omówiliśmy zasady programu, kto i na co może się ubiegać o dotację, jakie projekty będziemy wspierać, ocenę wniosków oraz omówiliśmy szczegółowo wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym 2018.
Serdecznie dziękujemy naszej praktykantce Klaudii Jenek za pomoc w organizacji dzisiejszego spotkania.
Ponadto uczestnicy zainteresowani byli innymi formami wsparcia takimi jak na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój firmy czy granty. 
Poinformowaliśmy też o nowej inicjatywie wspólnie z Fundacją Olandia z programu FIO o której opowiedział Damian Michałek.
Zebrani oczekiwali od nas podejścia zintegrowanego dot. oferty pozyskania dotacji i temu oczekiwaniu wyszliśmy naprzeciw.
Po spotkaniu odbyły się doradztwa indywidualne.
Dziękujemy wszystkim za przybycie.