Archiwa miesięczne: Czerwiec R


              28 czerwca 2021 r. w Muzeum Zamek Opalińskich odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” , obradom przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokołował Łukasz Klapczyński (dyrektor Biura), w skład komisji skrutacyjnej powołano Irenę Wojciechowską oraz Annę Andrałojć. Prezes w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności oraz bilans i rachunek […]

Walne Zebranie Członków
kodeks_projekt_3 Zachęcamy do przeczytania publikacji o tytule: „Kodeks dobrych praktyk — inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”. „Katalog ten może być sugestią lub inspiracją do naśladowania i stosowania tych nowych form dla osób zajmującym się promocją, zachowaniem i komercjalizacją lokalnego dziedzictwa, tj. wytwórców lokalnych produktów, osób działającym w zakresie turystyki, rozrywki […]

„Kodeks dobrych praktyk — inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.


Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie „Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie”, który jest organizowany jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  Celem konkursu jest przybliżenie mieszkańcom województwa wielkopolskiego sposobów kultywowania dziedzictwa kulturowego w codziennym życiu oraz wykorzystanie go do promocji obszarów wiejskich  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa […]

Konkurs Dziedzictwo Kulturowe w wielkopolskiej zagrodzieZapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie kulinarnym skierowanym do  Kół Gospodyń Wiejskich. Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 […]

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie kulinarnym BITWA REGIONÓW


                                    21 czerwca 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Posiedzenie Zarządu w którym uczestniczyli: Jacek Kaczmarek (Prezes) , Rafał Litke (Wiceprezes), Mieczysław Trafis (Wiceprezes), Grzegorz Kurek (Skarbnik) oraz Andrzej Głuchowski (Przewodniczący Komisji […]

Posiedzenie Zarządu  cyklu :PRZEDSTAWIAMY REALIZACJE DOTOWANE PRZEZ LGD „PUSZCZA NOTECKA”   Projekt pt: „HURTOWNIA SPRZĘTU TELETECHNICZNEGO”, wnioskodawcą jest Pani Blanka Łatka ,w ramach PREMII ( otwarcie firmy) wnioskowana kwota to 100 tys. zł. Siedziba firmy znajduje się w Międzychodzie Ul. 17 Stycznia 143. (przy Starostwie Międzychodzkim), – tel: 601 305 830 […]

Projekt pt: „HURTOWNIA SPRZĘTU TELETECHNICZNEGO”
8-9 czerwca 2021r. uczestniczyliśmy w Spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym Sieci Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania . Ze strony Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania udział wziął Piotr Sadłocha. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Łukasz Klapczyński- dyrektor biura.  Spotkanie odbyło się w Trzebawiu na obszarze LGD Źródło.

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe Sieci LGD